EMDR

HATAY EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Hatay EMDR Danışma ; EMDR yaklaşımına göre bireyin geçmiş yaşantıları, anı ağları, yaşadığı olaylar o kişinin ruh sağlığının temelini oluşturur. Kişinin yaşadığı olumsuz ve işlenmemiş anılar ise klinik semptomların temel kaynağıdır. Yani EMDR yaklaşımına göre bizim şuan depresyondaysak, kaygı bozukluğu yaşıyorsak, panik atak yaşıyorsak sosyal fobimiz, öz güven eksikliğimiz varsa bunun temel sebebi yaşadığımız olumsuz anılardır. Bu anı ağları sadece çocukluk yıllarında yaşanmış olmak zorunda değildir. Kişinin öz savunmasının baş edemediği ve beyin tarafından sağlıklı bir şekilde işlenemeyen anılar bireyin yaşadığı sorunların temel nedenidir.

EMDR yöntemi ile hatırladığımız ve hatırlamadığımız olumsuz anılara ulaşıp çift yönlü uyarım ve farklı yöntemlerle anıların işlenmesi sağlanır ve bu sayede  semptomlar ortadan kalkar.

EMDR diğer psikoterapi yöntemleri ile entegre olan ve 8 aşamaya sahip farklı yöntem ve teknikleri kullanan bir danışma ekolüdür.

EMDR’nin en büyük avantajı diğer danışma yöntemlerine göre çok daha kısa süren ve sonuç alan bir yöntem olmasıdır.

Mehmet İŞÇİMEN- ANTAKYA Psikolojik Danışmanlık Merkezi

HATAY EMDR

Call Now ButtonRANDEVU AL